top of page

Coaching

Ell és el procés mitjançant el qual un entrenador, literalment “coach”, personal porta al seu client des de l'estat present a l'estat desitjat, permet incrementar el nostre nivell de consciència sobre la situació actual, ajuda a definir què és el que volem aconseguir i ens posa en marxa per fer els passos necessaris fins a aconseguir-ho encoratjant, acompanyant, motivant  i mobilitzant les capacitats de la persona per trobar les seves pròpies respostes i solucions, a reorganitzar les metes, definir les prioritats i treure el màxim partit a les seves habilitats.  

 

El Coach és un professional que facilita  el desenvolupament personal i promou canvis profunds i estables al llarg del temps. Doneu suport a la persona perquè trobe la felicitat, la satisfacció i l'èxit, ajudant-la  a explorar les diferents opcions ia traçar-se un camí.  

 

Les tècniques utilitzades són pròpies del Coaching però també  del diàleg socràtic, EMDR, PNL, EFT o Hipnosi Ericksoniana. El procés consisteix en 3  fases diferenciades entre Consciència, Objectius i Accions. Cada sessió és diferent dividint-se  entre la recopilació dinformació, concreció dobjectius, anàlisi  de variable si   bloqueig, així com pla dacció.  

Tipus de Coaching: Personal, Empresarial, Esportiu i Educació.

Sexologia.jpeg

HORARIO

De lunes a viernes

*Visitas concertadas con cita previa

TARIFA:

60min Individual 60€ - Pareja 75€

bottom of page