top of page

Quiromassatge

El "quiromassatge" és un mètode d'exploració (mitjançant la palpació perceptiva) i de tractament manual, aplicat sobre la coberta corporal i transmès per la pressió mecànica de les mans als diferents òrgans i teixits del cos humà, que té alhora, efectes reguladors sobre el dolor, la sensació general denergia, els estats dànim, el cansament i en general sobre la psique. Segons la indicació i els objectius de tractament proposats, es poden assolir efectes que generen accions directes i/o reflecteixen sobre l'organisme.

Els beneficis del massatge han arribat fins als nostres dies evolucionant des de les tècniques més simples per proporcionar relaxació i afavorir el son, fins al desenvolupament específic d'algunes de més complexes per alleujar o eliminar malalties concretes del cos i/o l'organisme. 
Les tècniques de massatge s'estableixen i s'apliquen en funció de l'objectiu específic a assolir. En cas d'un massatge per a relaxació, inicialment, es fa "segons demanda". Però en cas de dolor -amb l'objectiu de: "coneixent el terreny a tractar d'evitar causar dany"-, i després de la recollida de dades i la posterior observació, s'utilitzen tècniques de palpació i valoració, que permet apreciar zones  que manifesta una alteració. 
Generalment el contacte s'exerceix d'una manera progressiva i extensa al principi per anar centrant-se en les àrees més limitades i tenses a mesura que progressa el tractament, de la mateixa manera les maniobres s'apliquen de menor a major intensitat i la intensitat mitjana i mitjana-alta les més habituals i, se sol acabar amb suau.
 
 

Quiromasaje

HORARIO

De lunes a viernes

*Visitas concertadas con cita previa

TARIFA:

30min 35€ / Bono 4 Sesiones 130€

60min 45€ / Bono 4 Sesiones 170€

90min 60€ / Bono 4 Sesiones 230€

 

Primera visita recomendado 90min

INCLUYE:

- Análisis psicocorporal y bioenergético

- Descodificación Biológica

- Recomendaciones alimentarias

- Recomendaciones en complementos naturales.

- Recomendaciones en ejercicios físicos.

- Seguimiento de los procesos.

bottom of page