top of page

Gestalt

Un dels abordatges principals dins de la Psicologia Holística o Humanista és la Psicologia de la Gestalt que se centra que "el Tot és més que la suma de les Parts",  fent referència al fet que cal tenir en compte la globalitat  de la persona per poder abordar la seva problemàtica, i no centrar-se només en parts del mateix com a independents entre si. Des d'aquesta perspectiva, tot ésser humà conforma una unitat per si mateixa, gràcies als vincles que hi ha entre les parts que funcionen així com un conjunt unit. Aquest abordatge presenta una forma d'afrontament de problemes de la persona que li permetrà identificar millor on es troba l'arrel del problema i poder treballar-hi per resoldre'l. 

La paraula Gestalt significa "forma global" i sorgeix com a alternativa a l'estructuralisme i funcionalisme, entre els seus membres més destacats hi ha Wertheimer, Köhler, Lewin  i Koffka. Estudia la percepció, l'aprenentatge i el pensament. 

La ment configura, a través de certs principis descoberts per aquest mateix corrent, els elements que hi arriben a través dels canals sensorials (percepció) o de la memòria (pensament, intel·ligència i resolució de problemes). En l'experiència que l'individu té en la seva interacció amb el medi ambient, aquesta configuració té un caràcter primari sobre els elements que la conformen, i la suma d'aquests últims no podria generar per si sola la comprensió del funcionament mental. 

La teràpia Gestalt és una forma existencial / experimental  que emfatitza la responsabilitat personal i s'enfoca a l'experiència de l'individu en el moment present, l'ambient i el context social de la vida de la persona i els ajustaments  que fa la gent com a resultat de la situació general que l'envolta.  

terapia-gestalt-1024x682_edited.jpg

HORARIO

De lunes a viernes

*Visitas concertadas con cita previa

TARIFA:

60min 55€ / Bono 4 Sesiones 210€

90min 70€ / Bono 4 Sesiones 280€

 

Primera visita recomendado 90min

La duración de las sesiones se acuerdan antes o durante las visitas en función de cada sesión.

bottom of page