top of page

Psicologia Transpersonal

La Psicologia Transpersonal té un enfocament humanista i va ser impulsada pel psicòleg Maslow als 60 i altres com Sutich, Grof, Fadiman, Vich o Margulies. El seu objectiu principal és explorar el creixement humà i ajudar les persones a descobrir una forma profunda i més duradora de ser essencial que existeix més enllà de l'ego condicionat, ja que transpersonal significa més enllà del personal. Totes les experiències de la vida es consideren valuoses i susceptibles de poder millora, cada individu és tractat d'acord amb el seu esforç innat cap a una realitat superior abordant el creixement a través del reconeixement de la centralitat del Jo essencial, que és una combinació del transpersonal , l'autotrancendent i aspectes espirituals  de la seva experiència humana, no considerant la personalitat com a limitada.

El mètode  és una combinació de tradicions espirituals de tot el món juntament amb elements de la psicologia  contemporània. Comprèn en ser com la suma de les seves parts espirituals, socials, intel·lectuals, emocionals, físiques i creatives.  

Àrees  de funcionament:

1- Més enllà de l'Ego (ego-transcendit)

2- Transformació

3- Integració

Tècniques:

Escriptura, Respiració, Chamanisme, Visualització, Meditació, Exercici Físic, Els Somnis, Regressió, Imaginació, Art, Símbol, etc...

145615865-humano-y-espíritu-energía-poderosa-conectarse-al-universo-poder-arte-abstracto-p

HORARIO

De lunes a viernes

*Visitas concertadas con cita previa

TARIFA:

60min 55€ / Bono 4 Sesiones 210€

90min 70€ / Bono 4 Sesiones 280€

 

Primera visita recomendado 90min

La duración de las sesiones se acuerdan antes o durante las visitas en función de cada sesión.

bottom of page