top of page

PNL

PNL significa Programació Neurolingüística, Programació es refereix a la nostra aptitud per produir i aplicar programes de comportament. Neuro fa referència a les percepcions sensorials que determinen el nostre estat emocional subjectiu. Lingüístic es refereix als mitjans de  comunicació humana, tant verbal com no verbal. És considerada una eina idònia per viure en llibertat, objectiu que vol assolir la humanitat des dels seus inicis. És un instrument adequat per transformar les situacions vitals que van marcar la nostra identitat durant la infància o l'adolescència, per rescriure la història de la nostra vida.

Els seus creadors, Bandler i Grinder als 70,  sostenen que hi ha una connexió entre els processos neurològics (neuro), el llenguatge (lingüística), i els patrons de comportament apresos a través de l'experiència (programació), afirmant que aquests es poden canviar per assolir objectius específics a la vida.

Parteix dels fonaments del constructivisme, en què es defineix la realitat com una invenció i no com un descobriment. És un constructe psíquic basat en el fet que l'ésser humà no opera directament sobre el món on viu, sinó que ho fa a través de representacions, models, mapes, entre d'altres, a partir dels quals genera i en guia la conducta. Aquestes representacions, que també determinen com es percebrà el món i quines eleccions es percebran com a possibles en ell, difereixen necessàriament de la realitat a la qual representen; pel fet que l'ésser humà en comunicar la seva representació del món té certes limitacions, les quals es deriven de diverses fonts, com ara les condicions neurològiques de l'individu, la situació social en què viu i les seves característiques personals

postgrado-en-neurolinguistica-pnl.jpg

HORARIO

De lunes a viernes

*Visitas concertadas con cita previa

Whatsapp para reservas y consultas: 637948085

TARIFA:

60min 55€ / Bono 4 Sesiones 210€

90min 70€ / Bono 4 Sesiones 280€

 

Primera visita recomendado 90min

La duración de las sesiones se acuerdan antes o durante las visitas en función de cada sesión.

bottom of page