top of page

Mindfulness

 

Consciència

Emoció

Meditació

Mindfulness significa Atenció Plena o Atenció Conscient i  és una pràctica en què prenem consciència de les diferents facetes de la nostra experiència en el moment present. Podem aprendre a ser conscients de com ens movem, com ens sentim (tant físicament com emocionalment), i com responem o reaccionem davant de cada moment de la vida.  

"El teu cos viu a present. I la teva ment?" 

Una pregunta retòrica que ens apropa a la filosofia del Mindfulness.

Als tallers de Mindfulnes a INDART emprem un mètode propi anomenat CEM  " Consciència Emocional Meditataiva". 

Una tècnica basada en el nostre cos intuïtiu i en la pròpia experiència personal mitjançant els sentits, la imaginació i la projecció de la nostra ment.

El seu mètode es basa en la conjunció de  diferents tècniques i mètodes relacionats amb  la Meditació Guiada  per aconseguir els propòsits desitjats; un viatge a través dels sentits amb Musicoteràpia i Aromateràpia.

El mètode CEM també comprèn la part del cos amb  exercicis físics a través de la Consciència Corporal, la Meditació Activa, una potent És un tipus de Meditació Guiada a través de visualitzacions que combina diferents tècniques de les Teràpies Alternatives, la Psicologia Humanista i la Meditació Tradicional.

Aquesta qualitat de consciència és la base de tota vida creativa, ja que ens permet ser honestos, pragmàtics, desperts, valents, i viure amb un profund sentit d'iniciativa.  

Normalment, solem parar esment a les activitats del moment només amb una petita part de nosaltres mateixos, mentre la ment i els pensaments estan en una altra cosa completament. Vivim en la manera “pilot automàtic”, ocupant-nos de les nostres coses amb molt poca consciència dels detalls de la nostra experiència del moment – ni tan sols de les intencions que motiven les nostres accions.

El  Mindfulness  es pot considerar una filosofia de vida que inclou la pràctica de la  meditació juntament amb diverses tècniques de relaxació i de comprensió del nostre inconscient.  Aquesta activitat intel·lectual  cerca aconseguir un estat d'atenció centralitzada en un pensament o sentiment (felicitat, tranquil·litat, harmonia), un objecte (una pedra), la concentració pròpiament dita, o algun element de la percepció (els batecs del cor, la respiració, la calor corporal …).  Aquest estat es recrea en el moment present conscient i pretén alliberar la ment de pensaments nocius i canviar la nostra manera d'afrontar-los.  Com que el Mindfulness té tant a veure amb la manera com fem servir el nostre focus d'atenció, també se l'anomena  atenció plena.

Mindfulness & Meditación

HORARI  

Consulteu amb el centre disponibilitat horària.

* Els grups són reduïts,  d'un màxim de 6 alumnes  per classe o taller   per al poder  fer un tracte personalitzat i fer un seguiment a nivell corporal de cada persona.

*El centre proporciona tot el material necessari com futons, mantes i coixins  per a la pràctica.

OBJECTIUS

  • Ajudar a millorar la  concentració , la  memòria &  la salut emocional.

  • Contactar amb les nostres emocions, sentiments,  i pensaments profunds,  creant un vincle conscient amb el nostre cos,  ment  i  sistema energètic.

  • Millorar el  sistema immunitari  i la salut en general.

  • Aconseguir un  estat de serenitat sobre la realitat del moment present.

  • Activar el subconscient per  alliberar la ment conscient dels seus pensaments.

  • Pensada  per al nostre desenvolupament interior, per al desbloqueig emocional,  per ser més conscients del que som i els qui som.

  • Construir “l'aptitud per ser objecte de la pròpia observació”.

  • Augmentar la nostra empatia i comprendre-la de manera conscient, i sobretot per interioritzar i sentir el vincle que tenim amb tot allò que ens envolta.

  • Descobrir a través d'una investigació personal els “vincles íntims que hi ha entre allò viscut conscientment i inconscientment”.

TARIFES: 

CLASSES GRUPALS

 

Bono 4 classes  38€/mes   

(1 hora x setmana)

 

Bono 8 classes  66€/mes

  (2 hores x setmana)

 

Classes Il·limitades:  8 6€/mes  

* Classe de prova gratuïta.

* Amb els bons de més de 1 hora x setmana es poden combinar diferents tipus de classes.

TARIFA: 

CLASSES INDIVIDUALS

 

Classe Particular 25€/hora

bottom of page