top of page

Medicina Xina

La medicina xinesa, originada fa més de 2.000 anys, es basa en la filosofia que la malaltia és conseqüència del flux inadequat de la força vital Chi.  S'utilitzen diverses pràctiques per preservar i restaurar el Chi  i per tant la salut. Els més comunament utilitzats són:

1.Fitoteràpia
2.Acupuntura
3.Dietoteràpia

4.Massatge

5.Meditació

6.Exercici Físic

Els qui practiquen aquesta medicina proposen que el txi regula l'equilibri  espiritual,  emocional, mental i físic i està afectat per les forces oposades del  yin  («energia» negativa) i el  yang  («energia» positiva). Segons la medicina xinesa tradicional, la malaltia passa quan s'altera el flux del txi i es produeix un desequilibri del yin i el yang. 
Es considera una de les més antigues formes de medicina oriental, terme aquest que engloba també les altres medicines d'Àsia, com els sistemes mèdics tradicionals del Japó, de Corea, del Tibet i de Mongòlia.

Té com a base filosòfica l'observació i el coneixement de les lleis que governen el funcionament de l'organisme humà i la interacció amb l'entorn, seguint els cicles de la naturalesa; cercant aplicar aquesta comprensió al tractament de les malalties i el manteniment de la salut amb mètodes diversos.
 

Medicina China

HORARIO

De lunes a viernes

*Visitas concertadas con cita previa

TARIFA:

30min 35€ / Bono 4 Sesiones 130€

60min 50€ / Bono 4 Sesiones 190€

90min 65€ / Bono 4 Sesiones 250€

 

Primera visita recomendado 90min

La duración de las sesiones se acuerdan antes o durante las visitas en función de cada sesión.

INCLUYE:

- Recomendaciones en Medicina Natural.

- Análisis psicocorporal y bioenergético

- Descodificación Biológica

- Recomendaciones alimentarias

- Recomendaciones en ejercicios físicos.

- Seguimiento y adecuación del procesos.

bottom of page