top of page

Macrobiòtica

Aquest tipus d'alimentació és una aplicació biològica i fisiològica del principi del Yin i del Yang, segons el qual tota cosa està equilibrada per aquestes dues forces respectant, en cada cas, una proporció determinada.

Segons Ohsawa i els seus predecessors,l'equilibri de l'organisme humà seria de cinc Yin per un Yang (aquesta relació correspondria a la de la presència del sodi —Yin— i el potassi —Yang— a la composició de la nostra sang). El principi d'una bona alimentació seria, doncs, prendre aliments que respectin aquesta proporció perquè siguin ben assimilables.

En macrobiòtica es considera que el procés d'assimilació dels aliments consisteix en un mecanisme de descomposició realitzat a través de la digestió: les substàncies ingerides es descomponen fins a l'extracció de cada element molecular per ser introduïts a la sang, la qual alimentarà cada cèl·lula del organisme. En conseqüència, tot aliment massa allunyat d'aquesta composició fixa de la sang necessitarà un esforç digestiu més important, i l'organisme s'haurà de fatigar per transformar-lo, cosa que, a la llarga, pot acabar causant les malalties.

Així doncs, els aliments es classifiquen segons aquestes dues categories (Yin o Yang) i, per tal d'equilibrar-los (permetre que s'acostin com més millor a aquesta relació de 5/1 que la sang necessita), un els yanguitzarà (eliminarà el excés de Yin) a través de diferents tècniques culinàries, com la cocció, l'addició de sal, etc., o els yinitzarà (eliminarà l'excés de Yang) gràcies a la fermentació, la maceració... 

La macrobiòtica pretén fer prendre consciència del mecanisme que considera subjacent aquest fenomen per poder ser més precisos en cas de necessitat.

D'altra banda, també vol atreure l'atenció sobre el fet següent: tal com quan es beu massa alcohol el pensament o el judici es modifica, qualsevol substància introduïda a l'organisme (incloent-hi, doncs, tots els aliments) produiria el mateix efecte; així, el consum habitual de certs aliments provocaria angoixes, altres agressivitat, altres aguditzarien la capacitat de concentració, altres la debilitarien, etc.

Macrobiotica

HORARIO

De lunes a viernes

*Visitas concertadas con cita previa

TARIFA:

60min 50€

INCLUYE:

En 2 Visitas 60min:

+ Listado de alimentos recomendados 

+ Listado de menús recomendados

+ Consejos y recomendaciones alimentarias

+ Recomendación de Complementos Naturales

En 4 Visitas 60min:

+ Psicoterapia Nutricional

+ Acompañamiento en Alimentación Consciente

+ Apoyo Terapéutico

+ Seguimiento dietético

bottom of page