top of page

Hipnosi Clínica

La hipnosi és una tècnica que aconsegueix un estat mental, on la suggestió es fa fàcilment creïble, com si fos real. Els paràmetres racionals que habitualment utilitza la ment, perden, en el trànsit hipnòtic, els límits d'espai-temps.  Seria com en el somni, on es pot donar qualsevol mena de realitat.

 

Aquestes suggestions són les que realitzen l'acte terapèutic en si. Per això és molt important que sigui efectuada per un professional qualificat.  El camp d'aplicació és molt ampli, tant en problemes psicosomàtics, psicològics, com en preparació a intervencions, millorar la predisposició davant de determinades situacions… En tot cas, és el professional el que decideix quan és aconsellable aplicar-la.

Una altra aplicació és l'autohipnosi, en què el professional ensenya que sigui la pròpia persona la que es pot induir un estat hipnòtic i aplicar una suggestió terapèutica, per exemple a les addicions és molt útil.

Es poden aconseguir tres nivells hipnòtics, el primer és un estat de relaxació general, progressivament es va entrant en un estat letàrgic i finalment el trànsit hipnòtic. En aquest estat, és on s'accepten les suggestions com a fets reals.

 

El trànsit hipnòtic és només un estat que la ment de vegades produeix espontàniament. Qui no ha tingut aquests moments en què, per exemple, veient la televisió de sobte s'adona que ha estat absent? L'hipnotitzador indueix aquest estat per poder fer un acte terapèutic.  

 

A INDART la Hipnosi Clínica  és tractada com una tècnica  complementària al treball a les sessions de Psicologia.  

Hipnosis Terapeutica

HORARIO

De lunes a viernes

*Visitas concertadas con cita previa

TARIFA:

60min 55€ / Bono 4 Sesiones 210€

90min 70€ / Bono 4 Sesiones 270€

 

Primera visita recomendado 90min

La duración de las sesiones se acuerdan antes o durante las visitas en función de cada sesión.

INCLUYE:

- Recomendaciones en Medicina Natural.

- Análisis psicocorporal y bioenergético

- Descodificación Biológica

- Recomendaciones alimentarias

- Recomendaciones en ejercicios físicos.

- Seguimiento y adecuación del procesos.

bottom of page