top of page

GEOMETRIA SAGRADA

La Geometria Sagrada és l'estudi de les mesures i formes de la matèria que romanen eternament a l'Ou Còsmic o univers, ordenades en proporcions que creen el patró o codi de la naturalesa. També fa referència al conjunt de formes geomètriques que es troben presents en el disseny de llocs o objectes considerats sagrats de tot el món, juntament amb els significats simbòlics i esotèrics que des de fa milers d'anys se'ls atribueixen basant-se en les propietats. La Geometria Sagrada s'utilitza tant per comprendre el Logos imperant de tota existència material, com per utilitzar-la en processos d'integració personal i equilibri energètic tant d'elements, espais o éssers vius.

TERÀPIA ENERGÈTICA
Les teràpies energètiques amb elements de la geometria sagrada es basen en les propietats energètiques de cada element geomètric i la interacció amb l'ésser humà. Les formes geomètriques, gràcies a la seva vibració, es combinen amb les vibracions de color i so per completar-ne el potencial. D'aquesta manera, coneixent allò que necessitem, podem trobar ajuda en els processos d'equilibri energètic personals a les sessions terapèutiques en les quals s'inclogui la Geometria Sagrada. 

CURS DE GEOMETRIA SAGRADA
Als cursos impartits a Indart de Geometria Sagrada s'estudia i aprèn tant a les classes com amb el material didàctic lliurat amb cada mòdul. S'ensenya tant la base històrica com a teòrica i pràctica amb una visió integrista amb altres disciplines vinculades com la numerologia, astrologia, càbala, etc...

TEMARI DE CURS:

Mòdul 1 -
  "Vibració Geomètrica"
Ou Còsmic, Proporció Àuria, Polaritats Energètiques, Shen, Números Poligonals, Solfeggio, Quadrats Màgics.

Mòdul 2 - "Formes Sagrades"
El Logos, La Vesica Peixos, L'Ull Diví, Quadrat, Flor de Venus, Segell de Salomó, Sigillum Dei, Quadratura, Eneagrama, Tetraktys.
 
Mòdul 3 - "Sòlids Platònics"
Tetraedre, Hexaedre, Octaedre, Dodecaedre, Icosaedre, Els 5 Elements.

Mòdul 4 - "La Creació de la Vida"
Trípode de la Vida, Llavor de la Vida, L'Ou de la Vida, La Flor de la Vida, El Fruit de la Vida, Metatrón, Merkabá, Arbre de la Vida.

Mòdul 5 - "Meditació amb Geometria Sagrada"

Mòdul 6 - "L'Arquitectura de La nostra Essència"
 

Geometria Sagrada

TARIFA TERÀPIES

Sessió Terapèutiques 60min 50€  

TARIFA TALLERS

Taller ocasional de 2h 25€

TARIFA CURS

Modalitat en Directe per Zoom: Curs de 4 sessions de 120min 1 dia a la setmana durant 1 mes. Amb entrega de diploma.

 

Escriu-nos un email per a més informació.

Modalitat Online: Curs de 6 Classes en Vídeo de 120min amb tota la documentació didàctica en PDF descarregable i entrega de diploma.  

 

Accedir a Menú CURSOS ONLINE

HORARI

De dilluns a divendres

*Visites concertades amb cita prèvia

bottom of page