top of page

Eutònia &

Consciència Corporal

L'experiència completa del cos

La  Eutònia  (del grec «eu»: bon, just, harmoniós, òptim; i «tonus»: to, tensió) és una  disciplina  corporal transdisciplinar d'autodesenvolupament creada per  Gerda Alexander  el 1959 amb finalitats terapèutiques i educatives, i que considera el cos com la base fonamental de l'ésser i com el centre de l'experiència.

L'eutònia se centra a aconseguir l'equilibri harmoniós de la tonicitat en adaptació constant a l'activitat i les accions de la persona en cada moment de la seva vida.

​​

Gerda distingeix entre la relaxació com a estat de to baix i la regulació del to per adaptar-lo a les diferents "demandes de l'existència". El to seria un estat amb una àmplia gamma de tonicitats, tantes com emocions existeixen. Mitjançant el desenvolupament de la consciència corporal, s'aconsegueix la connexió amb aquesta diversitat.

L'eutònia és una tècnica terapèutica que pot ser practicada individualment o grupalment. Les seves propietats curatives actuen a través de la tonificació muscular, per influir així sobre la resta del cos.

El primer que s'aconsegueix mitjançant la seva aplicació, és normalitzar el  to muscular, al que se'l coneix com  sistema de regulació involuntari. El pacient notarà més sensibilitat i l'augment de la  percepció propioceptiva  (part interna del cos) i  exteroceptiva  (part externa del cos).

La  eutònia  pot actuar com  sistema de prevenció, pel que fa al deteriorament de les  funcions articulars. Després d'alguns dies de teràpia, el  pacient  notarà una inconscient millora de la seva  postura, moviments  i  reflexos  en general.

En el cas de les  funcions orgàniques,  l'eutònia és beneficiosa per a la  circulació limfàtica, la  respiració, ladigestió, la  excreció  i la  regulació del somni.  A nivell  psicològic, el pacient desenvoluparà una major confiança personal i reduirà els símptomes del  estrès.

HORARI  

Consulteu amb el centre disponibilitat horària.

* Els grups són reduïts,  d'un màxim de 6 alumnes  per taller   per  poder  fer un tracte personalitzat i fer un seguiment a nivell corporal de cada persona.

*El centre proporciona tot el material necessari com estoretes, blocs, cordes, i  coixins  per a la pràctica.

OBJECTIUS  

  • Desenvolupar una consciència més profunda de la realitat corporal i espiritual com a veritable unitat.

  • Orientar l'exploració del cos cap al “descobriment de si mateix”.

  • Construir “l'aptitud per ser objecte de la pròpia observació”.

  • Descobrir a través d'una investigació personal els “vincles íntims que hi ha entre la tonicitat i allò viscut conscientment i inconscientment”;

  • Adquirir “el to adequat no només per a la relaxació sinó per a la vida”.

Eutonia & Conciencia Corporal

TARIFES: 

CLASSES GRUPALS

 

Bono 4 classes  38€/mes   

(1 hora x setmana)

 

Bono 8 classes  66€/mes

  (2 hores x setmana)

 

Classes Il·limitades:  8 6€/mes  

* Classe de prova gratuïta.

* Amb els bons de més de 1 hora x setmana es poden combinar diferents tipus de classes.

TARIFA: 

CLASSES INDIVIDUALS

 

Classe Particular 25€/hora

bottom of page