top of page

Estudi BioNutricional

Els desequilibris nutricionals condicionen laparició de patologies.

El programa IoMET és el resultat d'una investigació original desenvolupada pels Laboratoris NUTERGIA, especialista de la micronutrició. L'experiència acumulada per centenars de terapeutes especialitzats en nutriteràpia i basada en milers d'observacions de pacients, ha permès identificar 7 terrenys biològics diferents innats, condicionats pel nostre estil de vida i entorn.

Un qüestionari complet i detallat permet delimitar, visualitzar les mancances i desequilibris micronutricionals del pacient (conseqüències del mode de vida, dels desequilibris alimentaris, de les pol·lucions  i investigar els trastorns funcionals característics dels desequilibris propis de cada terreny.

Aquest qüestionari es pot emplenar amb el terapeuta a la consulta, o directament pel pacient a la sala d'espera.


Un cop rebuda, l'anàlisi informàtica del qüestionari permetrà establir el perfil bionutricional del pacient, amb un histograma. Aquest resultat posarà en evidència el terreny dominant per corregir així com els diferents desequilibris del terreny.


Aquests terrenys desequilibrats afavoreixen l'aparició d'una sèrie de trastorns funcionals i orgànics més o menys específics (afeccions cutànies, cansament nerviós, fragilitat òssia, alteracions de les funcions endocrines…) que només són signes exteriors de pertorbacions biològiques internes.

El tractament de terreny suposa la desaparició o la millora de l'estat generat per aquests desequilibris nutricionals.

L'aportació específica de certs nutrients per a cada terreny accelera notablement la millora de la persona.

No cal esperar fins a l'aparició d'una malaltia per potenciar-ne la salut.

Estudio Bionutricional

HORARIO

De lunes a viernes

*Visitas concertadas con cita previa

TARIFA:

Visita 60min y Test IOMET: 50€

INCLUYE:

- Perfil Bionutricional

- Diagnóstico de los 7 Terrenos

- Recomendaciones Nutricionales

- Recomendaciones en Naturopatia

bottom of page