top of page

Espagiria

Espagiria és un nom donat a la producció de medicines a partir de plantes utilitzant procediments alquímics. Entre aquests procediments hi ha la fermentació, la destil·lació i l'extracció de components minerals de les cendres de la planta. Aquests processos estaven en ús a l'alquímia medieval generalment per a la separació i purificació de metalls en menes, o per separar la sal de l'aigua o altres solucions aquoses. Els medicaments espagírics es componen de tintures principalment vegetals obtingudes en dates determinades segons les influències astrològiques. En aquest punt es diferencia de la fitoteràpia i de la medicina homeopàtica, que no té en compte aquestes influències.
L'espagiria més comunament fa referència a la tintura de la planta, a la qual s'ha afegit mitjançant un procés també la cendra de la planta ja calcinada. La justificació original per a aquestes tintures especials a base de plantes sembla haver estat que, utilitzant només un extracte dalcohol no es pot esperar que continguin totes les propietats medicinals duna planta viva, i el que tracta aquest sistema és que el component mineral de la planta sigui cremat, preparat per separat i després tornat a afegir per 'potenciar' la tintura alcohòlica. Les arrels de la paraula, per tant, primer fan referència a l'extracció o separació del procés i després al procés de recombinació.
El concepte dels remeis espagírics es basa en els tres principis fonamentals de l'alquímia denominats, sofre, mercuri i sal (filosòfics). "La base d'aquestes matèries era la trinitat dels principis alquímics: el sofre, el mercuri i la sal. La sal era el principi de fixesa (no-acció) i incombustibilitat; el mercuri significa el principi de fusió (capacitat de fusió i fluïdesa, així com de volatilitat), i el sofre era el principi d'inflamabilitat."

Les tres propietats primordials alquímiques i les seves correspondències a l'espagiria són:

Mercuri = ca Paracels el que va introduir el terme element aigua, que representaria l'essència de la vida de la planta, l'extracte d'alcohol de la planta, seria el portador de l'essència de la vida.


Sal = element terra, cosa que representa el vegetal extret de les cendres de les sals del cos calcinat de la planta.


Sofre = element foc, qualitat de la planta, que representa l'essència d'olis volàtils del vegetal.

En termes contemporanis, seria l'extracció dels olis essencials mitjançant evaporació, i amb aquest vapor s'aconseguiria el sofre. Després, la fermentació de la resta de la planta i la destil·lació de l'alcohol produït seria el que produirà el 'Mercuri'. L'extracció dels components minerals de les cendres calcinades de la planta constituirien la 'sal'. La dilució dels olis essencials a l'alcohol, i després la dissolució de les sals minerals és quan es produiria la poció final.
   
 

Espagiria

HORARIO

De lunes a viernes

*Visitas concertadas con cita previa

TARIFA:

60min 55€ 

INCLUYE:

- Recomendaciones en Medicina Natural.

- Análisis psicocorporal y bioenergético

- Descodificación Biológica

- Recomendaciones alimentarias

- Recomendaciones en ejercicios físicos.

- Seguimiento y adecuación del procesos.

bottom of page