top of page

L'ENEAGRAMA

HISTÒRIA : L'Eneagrama és un sistema de tipificació de la personalitat que existeix des de fa mil·lennis, es basa en les antigues tradicions filosòfiques orientals sufís, que van recollir alhora aquest coneixement de cultures anteriors on es vinculen aquests principis a les lleis de l'univers Babilòniques oa la Geometria Sagrada de Grecs i Egipcis. Va ser Gurdjieff qui, a principis del segle XX a occident, va evolucionar a un altre nivell els coneixements de l'Eneagrama com un símbol universal del cosmos, en el qual tot coneixement podria ser inclòs en ell. A partir d'aquell moment van sorgir diferents projectes d'estudi de l'Eneagrama com Ouspenski, Riso i Hudson, Palmer, Ichazo, Naranjo i molts altres. 


SIGNIFICAT: És un sistema molt precís que explica amb claredat com són les persones i la forma de relacionar-se entre elles. És un mapa de la naturalesa humana que ens ajuda a conèixer-nos a nosaltres mateixos i als altres. L'Eneagrama descriu 9 tipus de personalitat humana, 9 trets, virtuts, defectes, tendències psicològiques, estratègies de comportament i característiques espirituals que presenten els éssers humans. “Cada persona neix com a Essència Pura, però per sobreviure, està forçada a desenvolupar una personalitat, així cada ésser humà en algun moment dels seus 7 primers anys d'infància, escolliria de forma inconscient un dels 9 patrons bàsics de personalitat. 


UTILITAT:  Aconseguir conèixer la teva pròpia manera de veure el món i, tot seguit, considerar les altres persones des de la seva pròpia manera de veure la vida. El poder de l'autoconeixement a través de l'Eneagrama és increïblement transformador per a les persones que realment aconsegueixen entendre'l perquè és una eina que permet conèixer els éssers humans amb extraordinària precisió. Té diferents aplicacions en una àmplia gamma de situacions en què és molt valuós veure les persones per dins, comprenent amb claredat les seves motivacions, aspiracions, creences, pors, desitjos, maneres de ser etc.

CURS:

En aquest curs s'integren tots els aspectes relacionats amb l'Enegrama des de la creació fins a l'actualitat. A cada casa s'aprèn a integrar cadascuna de les seves facetes ia comprendre de manera dinàmica les funcions psicològiques i de treball personal per integrar els conceptes. Al costat de cada classe es lliura tot el material didàctic juntament amb exercicis per a la millor integració.

TEMARI CURS:

NIVELL 1 

Mòdul 1 - Història, Significat, La Forma, Cercle, Triangle, Hexada, Línia, Eneatip

Mòdul 2 - Personalitat, Biologia, Temperament, Caràcter, Etapes de formació, Ego i Essència.

Mòdul 3 – Estructures, Fixació, Passió, Virtut, Orientació.

Mòdul 4 - Triades Bàsiques, Triades Hornevianes, Triades Harmòniques, Grups Polars.

NIVELL 2

Mòdul 1 - Subtipus, orientador, navegador, transmissor.

Mòdul 2 - Salut, Fletxes, Ales.

Mòdul 3 - Eneatip 1

Mòdul 4 - Eneatip 2

 

NIVELL 3

Mòdul 1 - Eneatip 3

Mòdul 2 - Eneatip 4

Mòdul 3 - Eneatip 5

Mòdul 4 - Eneatip 6

 

NIVELL 4

Mòdul 1 - Eneatip 7

Mòdul 2 - Eneatip 8

Mòdul 3 - Eneatip 9

Mòdul 4 - Integració  

El Eneagrama

HORARIO

De lunes a viernes

*Visitas concertadas con cita previa

INCLUYE:

- Recomendaciones en Medicina Natural.

- Análisis psicocorporal y bioenergético

- Descodificación Biológica

- Recomendaciones alimentarias

- Recomendaciones en ejercicios físicos.

- Seguimiento y adecuación del procesos.

TARIFA:

60min 55€ / Bono 4 Sesiones 210€

90min 70€ / Bono 4 Sesiones 270€

 

Primera visita recomendado 90min

La duración de las sesiones se acuerdan antes o durante las visitas en función de cada sesión.

bottom of page