top of page

Drenatge Limfàtic

EL Drenatge Limfàtic Manual és un mètode de massatge desenvolupat pel Dr. Vodder als anys 30.  Aquesta tècnica estimula el flux de la limfa, que és un fluid que transporta glòbuls blancs i oxigen i que recull substàncies de rebuig.

El DLM actua sobre el microcosmos circulatori format pel líquid intersticial, els capil·lars limfàtics i els capil·lars sanguinis,  ajudant al procés d'eliminació metabòlica.

És important també el seu efecte sobre el sistema immunològic, ja que actua sobre els ganglis limfàtics i les cèl·lules que en formen part.  Ajuda a mantenir lequilibri entre els líquids del teixit donant lloc a una millor nutrició cel·lular.  A nivell del sistema nerviós produeix un efecte sedant.

Els moviments daquest massatge són molt suaus i rítmics i exerceixen una acció de pressió i descompressió sobre la pell que imita el moviment fisiològic dels teixits de lorganisme.

L'aplicació més comuna del DLM és el tractament del limfedema, un tipus d'edema produït per l'obstrucció als canals limfàtics i que es produeix per l'acumulació de la limfa. També es fa servir per eliminar toxines i millorar la circulació. I és molt efectiu en casos de cel·lulitis, edemes postoperatoris i edemes d'origen traumàtic.

Drenaje Linfático

HORARIO

De lunes a viernes

*Visitas concertadas con cita previa

TARIFA:

30min 35€ / Bono 4 Sesiones 130€

60min 45€ / Bono 4 Sesiones 170€

90min 60€ / Bono 4 Sesiones 230€

 

Primera visita recomendado 90min

INCLUYE:

- Análisis psicocorporal y bioenergético

- Descodificación Biológica

- Recomendaciones alimentarias

- Recomendaciones en complementos naturales.

- Recomendaciones en ejercicios físicos.

- Seguimiento de los procesos.

bottom of page