top of page

Biomagnetisme

E l Biomagnetisme Mèdic estudia, detecta, classifica i corregeix les alteracions del pH en l'ésser humà. L'equilibri bioenergètic és universal, les repercussions a nivell funcional, mental i fins i tot sofrològiques que es desenvolupen per la presència de microorganismes (bacteris, fongs, paràsits i virus) influeixen a tot l'organisme i poden ser, al seu torn, el resultat de les alteracions bioenergètiques daltres òrgans que ja han estat afectats o de les funcions daquests òrgans. 
El parell biomagnètic ens trasllada a l'origen del fenomen i defineix l'òrgan que el genera, la polaritat i el virus o bacteri que l'identifica, i també la interacció entre dos o més microorganismes.

Però a més el parell biomagnètic cura les patologies, cosa que confereix al biomagnetisme la millor i més eficaç eina de diagnòstic i la tècnica més vàlida per resoldre la patologia. En si mateix és un codi que detecta i corregeix les malalties i les disfuncions, i representa el millor, més vàlid i definitiu “codi patogen”.

La bioenergètica mèdica ens permet un examen integral del mateix, que d'acord amb el sistema binari o bipolar i la ubicació de les alteracions del pH arriba a descobrir la patologia i la seva etiologia, a més de corregir de forma simultània aquestes alteracions, equilibra el pH, és a dir, ho porta als seus valors normals i naturals que condicionen la salut cel·lular i orgànica, és a dir, provocant la curació de la patologia energèticament.
 

Descodificación Biológica

HORARIO

De lunes a viernes

*Visitas concertadas con cita previa

TARIFA:

60min 55€ / Bono 4 Sesiones 210€

90min 70€ / Bono 4 Sesiones 270€

 

Primera visita recomendado 90min

La duración de las sesiones se acuerdan antes o durante las visitas en función de cada sesión.

INCLUYE:

- Recomendaciones en Medicina Natural.

- Análisis psicocorporal y bioenergético

- Descodificación Biológica

- Recomendaciones alimentarias

- Recomendaciones en ejercicios físicos.

- Seguimiento y adecuación del procesos.

bottom of page