top of page

Cromoteràpia

La Cromoteràpia sosté que la llum de color o els entorns que tenen un color determinat són útils per al tractament de malalties o millorar la salut. Des del famós metge àrab Avicena (980-1037) Al seu llibre El cànon de medicina va escriure relacionant els colors i les malalties: "El color és un símptoma observable de la malaltia". També va desenvolupar una taula que relacionava el color amb la temperatura i la condició física del cos. El seu punt de vista era que el vermell movia la sang, el blau o el blanc la refredaven, i el groc reduïa el dolor muscular i la inflamació.  

  

La Psicologia del color  la podem entendre com la tècnica o eina de manera natural per pal·liar certes malalties per mitjà de l'ús dels colors. Ens ofereix el coneixement del significat dels colors i com aquests influeixen a les nostres emocions. S'utilitzava ja a l'antiga Grècia i forma part comuna de cultures tan interessants com la Xina i l'Índia. Ja fa molt de temps que és conegut que el color juga un paper important en la creació d'un determinat estat d'ànim o emoció en les persones.
Els colors són longituds d'ona d'energia electromagnètica que veiem a través dels nostres ulls. El color que veiem és la part de l‟espectre visible que es reflecteix per un determinat objecte. Sabem que quan tots els colors s'uneixen, el resultat és llum blanca. Per tant, el treball amb la llum blanca provoca integritat, la unitat, la unió de totes les parts complementàries.

 

El color és un dels llenguatges de l'ànima, només cal veure les pintures d'inspiració o de meditació.
Influeixen en el nostre estat dànim i les emocions.
Tenen el seu impacte en el nostre sentit de benestar.
L'ús i l'evitació de certs colors és una forma d'autoexpressió; dóna llum sobre la nostra personalitat.
Els colors afecten el nostre mode de percepció (colors clars fan que un espai sembli més gran, un sostre alt es veu menys alt quan es pinta en un color fosc, etc.)
Els colors tenen un significat simbòlic que és reconegut immediatament pel nostre subconscient. Val a dir que no tots els colors signifiquen el mateix per a totes les persones i totes les cultures.
Influeixen en el flux i la quantitat denergia al nostre cos.
Els colors diuen alguna cosa sobre l'atracció biològica i la disponibilitat sexual. 


 


 

Cromoterapia

HORARIO

De lunes a viernes

*Visitas concertadas con cita previa

TARIFA:

60min 55€ 

INCLUYE:

- Recomendaciones en Medicina Natural.

- Análisis psicocorporal y bioenergético

- Descodificación Biológica

- Recomendaciones alimentarias

- Recomendaciones en ejercicios físicos.

- Seguimiento y adecuación del procesos.

bottom of page