top of page

Constel·lacions  

Sistèmiques

Són  un mètode de dinàmica  grupal que  ajuda a trobar solucions a situacions que ens causen dificultat; i que sovint creiem que no tenim cap control sobre elles, ni capacitat de canviar-les. 

Mitjançant el treball amb les Constel·lacions s'obté informació de  manera ràpida sobre les dinàmiques que afecten el nostre benestar.  Surten a la llum aspectes dels problemes que abans no s'havien considerat tant en àmbits familiars, personals, de parella com laborals.

Es fonamenta en el fet que som éssers interdependents i que estem lligats al nostre sistema familiar per llaços d'amor i lleialtat profunds.

Cadascú de nosaltres formem part d'un sistema familiar i social.  Molts problemes personals amb què carreguem al llarg de la vida, tenen a veure amb assumptes no resolts del sistema familiar a què pertanyem. 

Hi ha dinàmiques familiars que estan darrere dels problemes personals que no aconseguim solucionar.  Les persones assistents al taller voluntàriament serveixen de representants de la situació real.

Aquest mètode de treball senzill: es representen les relacions i els aspectes del problema que es vol resoldre.  A través del que expressen els representants, sense fer cap esforç, surten  els problemes que subjauen a la nostra situació.  Amb aquesta informació s'identifica quina és la millor solució i augmenta la comprensió i els problemes es veuen des d'altres perspectives.  S'alliberen assumptes que limiten el desenvolupament personal i  s'augmenta la capacitat de viure plenament la vida i d'establir relacions sanes i de creixement.

​​

Constelaciones Sistemicas

HORARI  

Consulteu amb el centre disponibilitat horària.

* Els grups són reduïts,  d'un màxim de 6 alumnes  per taller   per  poder  fer un tracte personalitzat i fer un seguiment a nivell corporal de cada persona.

*El centre proporciona tot el material necessari  per a la pràctica.

*Informa't de les nostres xerrades d'introducció a les Constel·lacions Sitèmiques totalment gratuïtes.

TARIFA

 

Taller d'introducció  2 hores: 25€

Sessió Grupal:

Participant que vol constel·lar  50€

Participants sense constel·lar  15€

bottom of page